zd

Güýçli tigirli oturgyç bilen durmuşyňyzy aňsatlaşdyryň

 • Conokary konsentrasiýa göçme kislorod konsentrator modeli: Y-11

  Conokary konsentrasiýa göçme kislorod konsentrator modeli: Y-11

  1. qualityokary hilli molekulýar elek bilen

  2. Lighteňil we kiçi, ulanmak üçin göçme

  3.Nebulizasiýa funksiýasyisislege bagly

  4.LED duýgur ekran, arassa we aňsat işlemek

  5Düzülip bilnerakym aralygy 1-7L

  5. Öý hojalygy üçin pes ses, ulanyjy üçin amatly, ideal önümler

 • Purokary arassa göçme kislorod generatorynyň modeli: Y-12

  Purokary arassa göçme kislorod generatorynyň modeli: Y-12

  1. highokary hilli molekulýar elek

  2. Lighteňil we kiçi, ulanmak üçin göçme

  3. Köpçülikleýin önümçilik üçin durnukly hil

  4.Nabulizasiýa funksiýasy

  5. 7L pes akym aralygy bolan LED duýgur ekran

  6. Öý hojalygy üçin pes ses, ulanyjy üçin amatly, ideal önümler

 • 10L lukmançylyk kislorod generatorynyň modeli: Y-ZY10B

  10L lukmançylyk kislorod generatorynyň modeli: Y-ZY10B

  1. Aşagyndaky tigirli täze dizaýn, hereket etmek üçin amatly

  2. highokary hilli molekulýar elek

  3. Lukmançylyk we öý hojalygy üçin hünär

  4. Highokary we durnukly kislorod konsentrasiýasy

 • Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

  Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

  1.Ykdysady taýdan ulanylýan güýç oturgyjynyň modeli

  2. materialörite material: Polat çarçuwasy, Alýumin garyndy tigir merkezi, ýokary durnuklylyk

  3.Default tizligi 6km / sag.

  4. Çeýeligi: Armrest we aýak yzlary aýrylýar, mylaýym öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

  5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

  6.Multifunction: Elektrik rejimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

  7. Oturylan oturgyç, oturmak üçin has uly ýer

 • Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

  Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

  1. highokary hilli uglerod polat elektrik kolýaskasy

  2. Uly yzky tigir 24 dýuým, ýokary durnuklylyk

  3.Armrest we aýakgap aýrylýar

  4. Çeýe öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

  5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

  6.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

  7. Dem alýan mata ýassygy, batan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  8.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  9. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

 • Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

  Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

  1. Öň tigirli motorly, päsgelçiliklerden aňsatlyk bilen geçip, 2 dýuýma çenli bökýär.

  2. Çeýe öwrüm, içerde ulanmak üçin ajaýyp güýçli maýyplar oturgyjy

  3. materialörite material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

  4. Kuwwatly oturgyç çalt bukulyp we çekilip bilner

  5.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

  6. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  7.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  8. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

 • Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

  Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

  1. Uzakdan dolandyrylýan eplenýän elektrik tigirli oturgyç

  2. Awtomatiki gözegçilik arkasy ýalan we aýak yzy ýokary we aşak

  3. Amatly: Galyň dem alýan we amatly ýassykly oturgyç, giňeldilen arka, oturmak üçin has giň ýer

  4.Park teker tormozy üçin el bilen dolandyrylýan leňňer bilen kömek edýär

  5.Sart dolandyryjy, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, duýgur iş

  6.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa

  7. Goşmaça PU gaty teker we çişip bolýan teker

  8. Iki tarapyň goltuklary aýrylýar

  9. Yzky tigir amortizatorlary, ýokary durnuklylyk.

 • Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

  Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

  1.Klassiki we ykdysady taýdan ulanylýan güýçli maýyplar üçin oturgyç

  2.Manual we elektrik goşa re modeimi, aňsat kommutasiýa

  3.Material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

  4.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

  5. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  6.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  7. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

  8. Aýrylyp bilinýän aýak dynçlygy, daşamak üçin amatly

  9. Akym dizaýny, ýokary durnuklylyk

 • Offolda ýokary güýçli maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-65S

  Offolda ýokary güýçli maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-65S

  1. Arka, oturgyç we aýak yzy üçin awtomatiki gözegçilik.

  2. Taýwanda öndürilen ýokary hilli gurçuk motor, kiçi göwrümli, ýöne has güýçli.

  3. Öň we yzky amortizatorlaryň 4 toplumy bilen ýolda sürmek amatly.

  4. Uly batareýa kuwwaty bilen has uzak sürmek aralygy

  5.Smart CURTIS gözegçilik ediji, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçilige garşy, duýgur iş.

  6. Öňdäki we yzky yşyklar we öwrüm çyralary , ýagty we uzyn görüş aralygy

  7. akiasiýa kuwwaty 180KG bolan awiasiýa alýumin garyndy materialy.

  8. Iki tarapyň goltuklary ýokaryk galyp, girmek we çykmak aňsat bolup biler.

 • Täze dizaýn awiakompaniýasy, garyndyly maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-T005

  Täze dizaýn awiakompaniýasy, garyndyly maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-T005

  1. Diňe 27KG ýeňil elektrik tigirli oturgyç modeli

  2. Uzak aralyk üçin uly göwrümli litiý batareýasy

  3.Manual we elektrik re modeimini çalyşmak

  4.Akylly elektromagnit tormoz

  5.Gaty tigir

  6. highokary hilli tegelek turba integrirlenen alýumin garyndy çarçuwasy

  7. 2 sekuntda bir eliňiz bilen aňsat bukulmak

  8. Bal taragynyň tekerini we simsiz uzakdan dolandyryjy öz islegiňiz boýunça

 • Ulular üç tigirli Göçme bukulýan Mobility Scooter modeli: YHW-48350

  Ulular üç tigirli Göçme bukulýan Mobility Scooter modeli: YHW-48350

  1. 48V350W Yzky konsentrator

  2. Iň ýokary tizligi 25km / sag.

  3. Dürli yşyklandyryş effekti bilen açar bilen dolandyrylýan LED yşyk

  4. Oturgyç ergonomika laýyklykda, elastik we amatly

  5. Oturgyjyň arkasyndaky ammar

  5. Saýlamak üçin tekeriň iki görnüşi, ikisi-de süýşmek, partlamaga garşy we könelişmekdir.

  6. Saýlamak üçin ýokary hilli elektron tormoz we gidrawlik elektron tormoz datçigi;tormoz datçigini saýlasaňyz, asyl tormozy saklap bilersiňiz

 • Uly ýaşlylar üçin 3 tigirli maýyp skuter: YHW-36300

  Uly ýaşlylar üçin 3 tigirli maýyp skuter: YHW-36300

  1. 36V 300W Yzky konsentrator

  2. Iň ýokary tizlik 15km / sag.

  3. Front Pull Rod, bukulanda skuter çekmek üçin amatly.

  4. Ergonomiki oturgyç dizaýny, amatly ýassyk

  5. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin gije ulag süreniňizde şöhlelendiriji arka teker.

  6. LED yşyk has giň diapazonly has ýagty yşyklandyryş.

  7. Aýak yzy rahat, bukulmak aňsat.

12Indiki>>> Sahypa 1/2