zd

Kompaniýanyň habarlary

Kompaniýanyň habarlary

 • Maýyp arabanyň ululygyny nädip saýlamaly?

  Maýyp arabanyň ululygyny nädip saýlamaly?

  Maýyp arabanyň ululygyny nädip saýlamaly clothes Edil eşikler ýaly, maýyplar üçin oturgyçlaram laýyk bolmaly.Dogry ululyk ähli bölekleri deň derejede güýçlendirip biler, diňe bir rahat bolman, eýsem ýaramaz netijeleriň hem öňüni alyp biler.Esasy tekliplerimiz aşakdakylar: (...
  Koprak oka
 • Elektrikli kolýaskany nädip saýlamaly?

  Elektrikli kolýaskany nädip saýlamaly?

  1. Agram gerekli ulanmak bilen baglanyşykly: Elektrikli maýyplar dizaýnynyň asyl maksady, jemgyýetiň töwereginde garaşsyz işleri amala aşyrmak.Şeýle-de bolsa, maşgala awtoulaglarynyň meşhurlygy bilen ýygy-ýygydan syýahat etmeli we daşamaly.Agramy we ...
  Koprak oka
 • Elektrik kolýaskasy, dogry birini saýladyňyzmy?

  Elektrik kolýaskasy, dogry birini saýladyňyzmy?

  Elektrikli maýyplar üçin oturgyç ýylsaýyn artýar.Öz isleglerine laýyk elektrik tigirli oturgyçlary saýlamak gaty möhümdir.Haýsy toparlar bazarda her dürli elektrik tigirli oturgyçlar üçin amatly?Olaryň aýratynlyklary näme?Elektrikli kolýaskalar int ...
  Koprak oka