zd

Güýçli tigirli oturgyç bilen durmuşyňyzy aňsatlaşdyryň

 • Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

  Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

  1.Ykdysady taýdan ulanylýan güýç oturgyjynyň modeli

  2. materialörite material: Polat çarçuwasy, Alýumin garyndy tigir merkezi, ýokary durnuklylyk

  3.Default tizligi 6km / sag.

  4. Çeýeligi: Armrest we aýak yzlary aýrylýar, mylaýym öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

  5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

  6.Multifunction: Elektrik rejimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

  7. Oturylan oturgyç, oturmak üçin has uly ýer

 • Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

  Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

  1. highokary hilli uglerod polat elektrik kolýaskasy

  2. Uly yzky tigir 24 dýuým, ýokary durnuklylyk

  3.Armrest we aýakgap aýrylýar

  4. Çeýe öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

  5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

  6.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

  7. Dem alýan mata ýassygy, batan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  8.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  9. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

 • Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

  Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

  1. Öň tigirli motorly, päsgelçiliklerden aňsatlyk bilen geçip, 2 dýuýma çenli bökýär.

  2. Çeýe öwrüm, içerde ulanmak üçin ajaýyp güýçli maýyplar oturgyjy

  3. materialörite material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

  4. Kuwwatly oturgyç çalt bukulyp we çekilip bilner

  5.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

  6. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  7.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  8. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

 • Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

  Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

  1. Uzakdan dolandyrylýan eplenýän elektrik tigirli oturgyç

  2. Awtomatiki gözegçilik arkasy ýalan we aýak yzy ýokary we aşak

  3. Amatly: Galyň dem alýan we amatly ýassykly oturgyç, giňeldilen arka, oturmak üçin has giň ýer

  4.Park teker tormozy üçin el bilen dolandyrylýan leňňer bilen kömek edýär

  5.Sart dolandyryjy, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, duýgur iş

  6.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa

  7. Goşmaça PU gaty teker we çişip bolýan teker

  8. Iki tarapyň goltuklary aýrylýar

  9. Yzky tigir amortizatorlary, ýokary durnuklylyk.

 • Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

  Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

  1.Klassiki we ykdysady taýdan ulanylýan güýçli maýyplar üçin oturgyç

  2.Manual we elektrik goşa re modeimi, aňsat kommutasiýa

  3.Material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

  4.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

  5. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

  6.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  7. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

  8. Aýrylyp bilinýän aýak dynçlygy, daşamak üçin amatly

  9. Akym dizaýny, ýokary durnuklylyk

 • Offolda ýokary güýçli maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-65S

  Offolda ýokary güýçli maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-65S

  1. Arka, oturgyç we aýak yzy üçin awtomatiki gözegçilik.

  2. Taýwanda öndürilen ýokary hilli gurçuk motor, kiçi göwrümli, ýöne has güýçli.

  3. Öň we yzky amortizatorlaryň 4 toplumy bilen ýolda sürmek amatly.

  4. Uly batareýa kuwwaty bilen has uzak sürmek aralygy

  5.Smart CURTIS gözegçilik ediji, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçilige garşy, duýgur iş.

  6. Öňdäki we yzky yşyklar we öwrüm çyralary , ýagty we uzyn görüş aralygy

  7. akiasiýa kuwwaty 180KG bolan awiasiýa alýumin garyndy materialy.

  8. Iki tarapyň goltuklary ýokaryk galyp, girmek we çykmak aňsat bolup biler.

 • Täze dizaýn awiakompaniýasy, garyndyly maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-T005

  Täze dizaýn awiakompaniýasy, garyndyly maýyplar üçin oturgyç modeli: YHW-T005

  1. Diňe 27KG ýeňil elektrik tigirli oturgyç modeli

  2. Uzak aralyk üçin uly göwrümli litiý batareýasy

  3.Manual we elektrik re modeimini çalyşmak

  4.Akylly elektromagnit tormoz

  5.Gaty tigir

  6. highokary hilli tegelek turba integrirlenen alýumin garyndy çarçuwasy

  7. 2 sekuntda bir eliňiz bilen aňsat bukulmak

  8. Bal taragynyň tekerini we simsiz uzakdan dolandyryjy öz islegiňiz boýunça

 • Highokarky arka görnüşli motorly tigirli oturgyç: YHW-001D-1

  Highokarky arka görnüşli motorly tigirli oturgyç: YHW-001D-1

  1.Güýçli dem alýan we amatly ýassyk

  2.Park teker tormozy üçin el bilen dolandyrylýan leňňer bilen kömek edýär.

  3.Sart dolandyryjy, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, ýönekeý iş.

  4. Yzky we aýak yzlaryny ýokary we aşak dolandyryň.

  5.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa.

  6. Goşmaça PU gaty teker we çişip bolýan teker.

  7. Iki tarapdaky goltuklar ýokaryk galdyrylyp, naharlanmak we maýyplar oturgyjyna çykmak ýa-da düşmek üçin amatly.

 • Eplenýän elektriki tigirli oturgyç Klassiki modeli: YHW-001A-1

  Eplenýän elektriki tigirli oturgyç Klassiki modeli: YHW-001A-1

  1. Umumy ulanmak üçin ykdysady model

  2.Park kömekçisi, tigir tormozyny el bilen dolandyryň.

  3. Köp funksiýaly uniwersal gözegçilik ediji, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, aňsat işlemek.

  4.Rotatable aýak dynçlygy, adam bedeniniň ark dizaýnyna laýyklykda oturmak we sürmek üçin has amatly.

  5.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa

  6. Dem alýan mata ýassygy bilen

  7.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

  8. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

  9. Iki gapdalyndaky goltuklar ýokary galdyrylyp, naharlanmak we maýyplar oturgyjyna çykmak ýa-da düşmek üçin amatly bolup biler.

 • Amazon, garrylar we maýyplar üçin ýeňil elektrik maýyp arabasy: YHW-T003

  Amazon, garrylar we maýyplar üçin ýeňil elektrik maýyp arabasy: YHW-T003

  1. Amatly arka burçy oňurgany goraýar

  2. Iki tarapyň goltugy aňsat girmek üçin dizaýny

  3. Düzülip bilinýän gradient titre garşy tigir dizaýny

  4. Dürli belentlikler üçin sazlanyp bilinýän beýiklik

  5. highokary güýçli alýumin garyndy çarçuwasy

  6.Front we yzky tigir amortizatorlary münmegi has amatly edýär