Hytaý Ulular modeli üçin tigirli hereketlendirijiniň eplenýän hereketli oturgyç: YHW-001C öndüriji we zawod |Sen
zd

Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

Uly tigirler üçin öň tigirli hereketlendiriji kuwwatly oturgyç: YHW-001C

Gysga düşündiriş:

1. Öň tigirli motorly, päsgelçiliklerden aňsatlyk bilen geçip, 2 dýuýma çenli bökýär.

2. Çeýe öwrüm, içerde ulanmak üçin ajaýyp güýçli maýyplar oturgyjy

3. materialörite material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

4. Kuwwatly oturgyç çalt bukulyp we çekilip bilner

5.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

6. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

7.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

8. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Maýyplar, syrkawlar, garrylar we maýyplar üçin sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga 120 kilograma ýetmeli däl.

Awtoulag zolagynda sürüp bilmeýän gysga aralyk syýahat ulagy.

Parametrler

Model belgisi YHW-001C
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68 sm
Umumy uzynlyk 106,5 sm
Umumy beýiklik 89 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 80.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 110pcs 40HQ: 300pcs

Gurluşy

001

Jikme-jiklikler

003
WechatIMG619

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

6
7
8

Sorag-jogap

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: Iberilmezden ozal ösen , balansda 30% T / T.

S: OEM hyzmatyny kabul edýärsiňizmi?Logotipimizi önümlere goýup bilersiňizmi?

J: OEM & ODM-e hoş geldiňiz.Çyzgyňyzy we jikme-jik spesifikasiýaňyzy bermegiňizi haýyş edýäris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

S: Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

J: Biziň dizaýnymyz we QC toparymyz bar. Her önüm ökde. Mysal üçin sargyt kabul edilýär. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.


  • Öňki:
  • Indiki: