China Classic Portable Electric Tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E Öndüriji we Zawod |Sen
zd

Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

Klassiki göçme elektrik tigirli oturgyç hereketlendirijisi: YHW-001E

Gysga düşündiriş:

1.Klassiki we ykdysady taýdan ulanylýan güýçli maýyplar üçin oturgyç

2.Manual we elektrik goşa re modeimi, aňsat kommutasiýa

3.Material: Polat çarçuwasy, Magniý-alýumin garyndy tigir merkezi

4.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

5. Dem alýan mata ýassygy, gark bolan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

6.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

7. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.

8. Aýrylyp bilinýän aýak dynçlygy, daşamak üçin amatly

9. Akym dizaýny, ýokary durnuklylyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Maýyplar, hassalar, garrylar we maýyplar üçin 120 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy sebäpli, sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga.
2. Bu model ýapyk ýa-da açyk gysga aralyk syýahat üçin ulanylyp bilner.
3. Diňe bir adamy göteriň.
4. Motor zolagynda sürmek ýok.

Parametrler

Model belgisi YHW-001E
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 65 sm
Umumy uzynlyk 113 sm
Umumy beýiklik 91 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 80.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 46 / 49KGS
20FT: 110pcs 40HQ: 300pcs

Gurluşy

001

Jikme-jiklikler

002
008
003
003
006
005
004

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

1

Sorag-jogap

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 7-15 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: T / T ösen.30% Goýum, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.

S: Başga hyzmat barmy?

J: Ebay we Amazon ýaly onlaýn müşderiler üçin ýokary kesgitli suratlar berýäris.Has köp hyzmatlar üçin göni satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: