Hytaý Maýyp model üçin göçme motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B öndüriji we zawod |Sen
zd

Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

Maýyp model üçin bukulýan motorly maýyplar üçin oturgyç: YHW-001B

Gysga düşündiriş:

1. highokary hilli uglerod polat elektrik kolýaskasy

2. Uly yzky tigir 24 dýuým, ýokary durnuklylyk

3.Armrest we aýakgap aýrylýar

4. Çeýe öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

6.Elektrik re modeimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, Akylly dolandyryjy

7. Dem alýan mata ýassygy, batan oturgyç, oturmak üçin has giň ýer

8.PU gaty teker we öz islegiňiz üçin çişiriji teker

9. Oturylyşyň ini 46 sm, 51 sm ýa-da 56 sm bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Maýyplar, syrkawlar, garrylar we maýyplar üçin sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga 120 kilograma ýetmeli däl.

Awtoulag zolagynda sürüp bilmeýän gysga aralyk syýahat ulagy.

 

Parametrler

Model belgisi YHW-001B
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 24 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68.5 sm
Umumy uzynlyk 117.5 sm
Umumy beýiklik 91 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 90.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 100pc 40HQ: 275pcs

Gurluşy

001

Jikme-jiklikler

002
003
004
005
006

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

6
7
8

Sorag-jogap

S: Öndüriji?

J: Hawa, biz öndüriji. Bizde gözleg we önümçilik bölümleri, ökde işçiler we inspektorlar bar. Islän wagtyňyz gelmegiňizi hoşal edýäris, her önümçilik prosedurasyny görkezip bileris.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: 30% T / T öňünden, Iberilmezden öň balans.

S: OEM hyzmatyny kabul edýärsiňizmi?Logotipimizi önümlere goýup bilersiňizmi?

J: OEM & ODM-e hoş geldiňiz.Çyzgyňyzy we jikme-jik spesifikasiýaňyzy bermegiňizi haýyş edýäris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

S: Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

J: Biziň dizaýnymyz we QC toparymyz bar. Her önüm ökde. Mysal üçin sargyt kabul edilýär. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.Şeýle hem 1 ýyldan köp bolsa, biziň bilen habarlaşyň, tehniki goldaw we näsazlyklary düzetýäris.

S: Başga hyzmat barmy?

J: Ebay we Amazon ýaly onlaýn müşderiler üçin ýokary kesgitli suratlar berýäris.Has köp hyzmatlar üçin göni satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: