banner01
banner3
banner2
X
hakda
Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Biz hakda

2013-nji ýylda esaslandyrylan “Yongkang Youha Electric Co., Ltd.” Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň apparat paýtagty ongongkangda ýerleşýär.Bu häzirki zaman elektrik kolýaskasy we hereketli skuter R&D we önümçilik kärhanasy.Kompaniýanyň içerki söwda toruny, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika we beýleki sebitlere üstünlikli giren daşarky söwda ulgamy satuw topary bar.Garrylyk pudagyny ösdürmek we dünýä derejesindäki maýyplar üçin oturgyç kärhanasy bolmak maksadyna eýerip, kompaniýa gözleg we ösüş, dizaýn we önümleriň gerimini giňeltmek üçin maýa goýumlaryny artdyrmagyny dowam etdirýär.

Dowamyny oka >>
Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Önümleriň klassifikasiýasy