Hytaýda ýokary konsentrasiýa göçme kislorod konsentrator modeli: Y-11 öndüriji we zawod |Sen
zd

Conokary konsentrasiýa göçme kislorod konsentrator modeli: Y-11

Conokary konsentrasiýa göçme kislorod konsentrator modeli: Y-11

Gysga düşündiriş:

1. qualityokary hilli molekulýar elek bilen

2. Lighteňil we kiçi, ulanmak üçin göçme

3.Nebulizasiýa funksiýasyisislege bagly

4.LED duýgur ekran, arassa we aňsat işlemek

5Düzülip bilnerakym aralygy 1-7L

5. Öý hojalygy üçin pes ses, ulanyjy üçin amatly, ideal önümler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Kislorod öndürijisiniň täze nesli sagdyn kislorod dem alyş tejribesini üpjün edýär.

Parametrler

Model belgisi Y-11
Akym aralygy 1-7L
Kislorod konsentrasiýasy 90% ± 3%
Şowhun <60dB (A)
Howa nasosy 120W
Molekulýar elek Molekulýar elek import ediň
Iň az iş wagty > 30min
Dolandyryjy Aýyrmak gözegçiligi bilen
Atmosfera basyş aralygy 860hPa- 1060hPa
Önümiň ululygy 230 * 230 * 340mm
Kartonyň ululygy 550 * 550 * 450mm
NW / GW 20/26 KGS

Gurluşy

001
001 (2)

Jikme-jiklikler

002
003
004
005
006

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

1

Sorag-jogap

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: 30% T / T öňünden, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: