Hytaý 10L lukmançylyk kislorod generatorynyň modeli: Y-ZY10B öndüriji we zawod |Sen
zd

10L lukmançylyk kislorod generatorynyň modeli: Y-ZY10B

10L lukmançylyk kislorod generatorynyň modeli: Y-ZY10B

Gysga düşündiriş:

1. Aşagyndaky tigirli täze dizaýn, hereket etmek üçin amatly

2. highokary hilli molekulýar elek

3. Lukmançylyk we öý hojalygy üçin hünär

4. Highokary we durnukly kislorod konsentrasiýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Kislorod öndürijisiniň täze nesli sagdyn kislorod dem alyş tejribesini üpjün edýär.

Parametrler

Model belgisi Y-ZY10B
Akym aralygy 1-10L
Kislorod konsentrasiýasy 93% ± 3%
Şowhun <60dB (A)
Howa nasosy 500W
Molekulýar elek Molekulýar elek import ediň
Iň az iş wagty > 30min
Dolandyryjy Aýyrmak gözegçiligi bilen
Atmosfera basyş aralygy 860hPa- 1060hPa
Önümiň ululygy 360 * 360 * 760mm
Kartonyň ululygy 475 * 475 * 770mm
NW / GW 28/30 KGS

Gurluşy

003
002

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

1

Sorag-jogap

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Sargyt goýlandan soň önümlerimi almak näçe wagt alýar?

J: Eltip bermek wagty deňiz gatnawy bilen 25-30 gün dowam eder, şeýle hem gysga eltiş wagty bilen howa gatnawy we gyssagly hyzmat edýäris.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: Öňde 30% T / T, Iberilmezden öň balans.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.Şeýle hem 1 ýyldan köp bolsa, biziň bilen habarlaşyň, tehniki goldaw we näsazlyklary düzetýäris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: