Hytaý purokary arassa ykjam kislorod generatorynyň modeli: Y-12 öndüriji we zawod |Sen
zd

Purokary arassa göçme kislorod generatorynyň modeli: Y-12

Purokary arassa göçme kislorod generatorynyň modeli: Y-12

Gysga düşündiriş:

1. highokary hilli molekulýar elek

2. Lighteňil we kiçi, ulanmak üçin göçme

3. Köpçülikleýin önümçilik üçin durnukly hil

4.Nabulizasiýa funksiýasy

5. 7L pes akym aralygy bolan LED duýgur ekran

6. Öý hojalygy üçin pes ses, ulanyjy üçin amatly, ideal önümler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Kislorod öndürijisiniň täze nesli öý hojalygy üçin amatly sagdyn kislorod dem alyş tejribesini üpjün edýär.

Parametrler

Model belgisi Y-12
Akym aralygy 1-7L
Kislorod konsentrasiýasy 90% ± 3%
Şowhun <60dB (A)
Howa nasosy 120W
Molekulýar elek Molekulýar elek import ediň
Iň az iş wagty > 30min
Dolandyryjy Aýyrmak gözegçiligi bilen
Atmosfera basyş aralygy 860hPa- 1060hPa
Önümiň ululygy 210 * 215 * 310mm
Kartonyň ululygy 530 * 540 * 420mm
NW / GW 20.5 / 26.5 KGS

Gurluşy

001 (2)
001

Jikme-jiklikler

005
006
007
008

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

1

Sorag-jogap

S: OEM hyzmatyny kabul edýärsiňizmi?Logotipimizi önümlere goýup bilersiňizmi?

J: OEM & ODM-e hoş geldiňiz.Çyzgyňyzy we jikme-jik spesifikasiýaňyzy bermegiňizi haýyş edýäris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: 30% T / T öňünden, ibermezden ozal balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.

S: Başga hyzmat barmy?

J: Ebay we Amazon ýaly onlaýn müşderiler üçin ýokary kesgitli suratlar berýäris.Has köp hyzmatlar üçin göni satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: