Hytaý Amazon garrylar we maýyplar üçin ýeňil elektrik maýyp arabasy: YHW-T003 öndüriji we zawod |Sen
zd

Amazon, garrylar we maýyplar üçin ýeňil elektrik maýyp arabasy: YHW-T003

Amazon, garrylar we maýyplar üçin ýeňil elektrik maýyp arabasy: YHW-T003

Gysga düşündiriş:

1. Amatly arka burçy oňurgany goraýar

2. Iki tarapyň goltugy aňsat girmek üçin dizaýny

3. Düzülip bilinýän gradient titre garşy tigir dizaýny

4. Dürli belentlikler üçin sazlanyp bilinýän beýiklik

5. highokary güýçli alýumin garyndy çarçuwasy

6.Front we yzky tigir amortizatorlary münmegi has amatly edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Maýyplar, hassalar, garrylar we maýyplar üçin 120 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy sebäpli, sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga.
2. Bu model ýapyk ýa-da açyk gysga aralyk syýahat üçin ulanylyp bilner.
3. Diňe bir adamy göteriň.
4. Motor zolagynda sürmek ýok.

Parametrler

Model belgisi YHW-T003
Çarçuwa Alýumin
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Lityum 24v12Ah
Şinalar 8 '' & 12 '' Şina
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 25-30KM
Umumy giňlik 64 sm
Umumy uzynlyk 95 sm
Umumy beýiklik 84 sm
Eplenen giňlik 38 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 50 sm
Oturmagyň çuňlugy 43 sm
Yzky beýiklik 42 sm
Kartonyň ölçegi: 90 * 60 * 40CM
NW / GW: 29 / 32KGS
20FT: 120pc 40HQ: 300pcs

Gurluşy

uzyn

Jikme-jiklikler

YHW-T003-001
1
YHW-T003-002
YHW-T003-003
YHW-T003-004
YHW-T003-008
YHW-T003-005
YHW-T003-009
YHW-T003-007
YHW-T003-006
YHW-T003-
YHW-T003-010
010

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

10
9

Sorag-jogap

S: Öndüriji?

J: Hawa, biz öndüriji. Bizde gözleg we önümçilik bölümleri, ökde işçiler we inspektorlar bar. Islän wagtyňyz gelmegiňizi hoşal edýäris, her önümçilik prosedurasyny görkezip bileris.

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: T / T ösen.30% Goýum, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.

S: Başga hyzmat barmy?

J: Ebay we Amazon ýaly onlaýn müşderiler üçin ýokary kesgitli suratlar berýäris.Has köp hyzmatlar üçin göni satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: