Hytaý Awtomatiki tigirli oturgyç, ýokary arka modeli bilen oturýar: YHW-001D öndüriji we zawod |Sen
zd

Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

Awtomat tigirli oturgyç Highokarky arka modeli bilen oturmak: YHW-001D

Gysga düşündiriş:

1. Uzakdan dolandyrylýan eplenýän elektrik tigirli oturgyç

2. Awtomatiki gözegçilik arkasy ýalan we aýak yzy ýokary we aşak

3. Amatly: Galyň dem alýan we amatly ýassykly oturgyç, giňeldilen arka, oturmak üçin has giň ýer

4.Park teker tormozy üçin el bilen dolandyrylýan leňňer bilen kömek edýär

5.Sart dolandyryjy, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, duýgur iş

6.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa

7. Goşmaça PU gaty teker we çişip bolýan teker

8. Iki tarapyň goltuklary aýrylýar

9. Yzky tigir amortizatorlary, ýokary durnuklylyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Maýyplar, hassalar, garrylar we maýyplar üçin 120 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy sebäpli, sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga.
2. Bu model ýapyk ýa-da açyk gysga aralyk syýahat üçin ulanylyp bilner.
3. Diňe bir adamy göteriň.
4. Motor zolagynda sürmek ýok.

Parametrler

Model belgisi YHW-001D
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68.5 sm
Umumy uzynlyk 118 sm
Umumy beýiklik 120 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 85 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 90pc 40HQ: 250pcs

Gurluşy

002

Jikme-jiklikler

003
003
005
004
005

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

6
7
8

Sorag-jogap

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Sargyt goýlandan soň önümlerimi almak näçe wagt alýar?

J: Eltip bermek wagty deňiz gatnawy bilen 25-30 gün dowam eder, şeýle hem gysga eltiş wagty bilen howa gatnawy we gyssagly hyzmat edýäris.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: Öňde 30% T / T, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.Şeýle hem 1 ýyldan köp bolsa, biziň bilen habarlaşyň, tehniki goldaw we näsazlyklary düzetýäris.

S: Maýyplar oturgyjyny alanymda maýyplar oturgyjyny nädip ýygnamaly?

J: Satuw toparymyzdan soň 24 sagat onlaýn işleýäris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: