Chinaokarky arka görnüşli Hytaý motorly tigirli oturgyç: YHW-001D-1 Öndüriji we zawod |Sen
zd

Highokarky arka görnüşli motorly tigirli oturgyç: YHW-001D-1

Highokarky arka görnüşli motorly tigirli oturgyç: YHW-001D-1

Gysga düşündiriş:

1.Güýçli dem alýan we amatly ýassyk

2.Park teker tormozy üçin el bilen dolandyrylýan leňňer bilen kömek edýär.

3.Sart dolandyryjy, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçiliklere garşy, ýönekeý iş.

4. Yzky we aýak yzlaryny ýokary we aşak dolandyryň.

5.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa.

6. Goşmaça PU gaty teker we çişip bolýan teker.

7. Iki tarapdaky goltuklar ýokaryk galdyrylyp, naharlanmak we maýyplar oturgyjyna çykmak ýa-da düşmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Maýyplar, syrkawlar, garrylar we maýyplar üçin 120 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy sebäpli, sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga.
2.Bu model ýapyk ýa-da açyk gysga aralyk syýahat üçin ulanylyp bilner.
3. Diňe bir adamy göteriň.
4. Motor zolagynda sürmek ýok.

Parametrler

Model belgisi YHW-001D-1
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68.5 sm
Umumy uzynlyk 108.5 sm
Umumy beýiklik 91 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 80.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 110pcs 40HQ: 300pcs

Gurluşy

YHW-001D-1-001

Jikme-jiklikler

002
003
004
005
006
YHW-001A-1-004
YHW-001A-1-005
007
008
YHW-001A-1-007

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

10
9

Sorag-jogap

S: OEM / ODM hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, özleşdirmek bar, önümlerde müşderileriň nyşanyny çap edip bileris.

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: T / T ösen.30% Goýum, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: 30% T / T öňünden, Iberilmezden öň balans.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Maýyplar oturgyjyny alanymda maýyplar oturgyjyny nädip ýygnamaly?

J: Satuw toparymyzdan soň 24 sagat onlaýn işleýäris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Satuwdan soň 1 ýyl kepillik we ömürlik hyzmat edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: