zd

“Yongkang” maýyplar federasiýasyna haýyr-sahawat işi

“Yongkang” maýyplar federasiýasyna haýyr-sahawat işi

Her ýyl kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we öndürilen 10 sany elektrik kolýaskasyny ongongkang Maýyplar federasiýasyna sowgat ederis. “Youha” kompaniýasy sosial jogapkärçilik duýgusy bolan kärhana.Saglygy goraýyş we lukmançylyk gözleglerini ýokarlandyrmak we garrylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, maýyplar üçin haýyr-sahawat işine maýa goýmagy dowam etdirýär we maýyplara ideg we kömek bermek boýunça ösen kärhana hökmünde hormatlanýar.

WechatIMG7639
WechatIMG7640
WechatIMG7642
WechatIMG7643

Iş wagty: 23-2022-nji maý