Hytaýda bukulýan elektriki tigirli oturgyç Klassiki modeli: YHW-001A-1 Öndüriji we zawod |Sen
zd

Eplenýän elektriki tigirli oturgyç Klassiki modeli: YHW-001A-1

Eplenýän elektriki tigirli oturgyç Klassiki modeli: YHW-001A-1

Gysga düşündiriş:

1.Park kömekçisi, tigir tormozyny el bilen dolandyryň.

2. Köp funksiýaly uniwersal gözegçilik ediji, 360 ° aýlanma, suw geçirmeýän we päsgelçilige garşy, aňsat işlemek.

3.Rotatable aýak dynçlygy, adam bedeniniň ark dizaýnyna laýyklykda oturmak we sürmek üçin has amatly.

4.Manual we elektrik re modeimi mugt kommutasiýa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Maýyplar, syrkawlar, garrylar we maýyplar üçin 130 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy üçin sürüjilik gurşawyna gysga aralykdaky ulag ulagy motorly ýolda sürüp bilmeýänlerden başga.

Parametrler

Model belgisi YHW-001A-1
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 130 kg
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68.5 sm
Umumy uzynlyk 108.5 sm
Umumy beýiklik 91 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 80.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 110pcs 40HQ: 300pcs

Gurluşy

YHW-001D-1-001

Jikme-jiklikler

YHW-001A-1-002
YHW-001A-1-003
YHW-001A-1-004
YHW-001A-1-005
YHW-001A-1-006
YHW-001A-1-007

Demokary dem alýan mata

Amatly we dem alýan, bakteriýalary köpeltmeýän, aýyrmak we ýuwmak aňsat

-Okary elastik partlama garşy tigir

Gaty PU ulanyň, rezin tekerleri gowy zarba garşylygy bar

Pnewmatik ýokary elastik teker

Şişirilýän kauçuk tekerler, has könelmäge çydamly, has amatly amortizasiýa

Goltugy açmak we ýapmak

Iki tarapdaky goltuklar çeýe göterilip bilner

Nahar iýmek ýa-da maýyplar oturgyjyna çykmak üçin amatly

El wyklýuçateli

Gyzyl düwmäni çykaryň, elektrik gollanmasyna geçiň

Elektriksiz öýe aňsatlyk bilen gidiň

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

1

Sorag-jogap

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 7-15 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: T / T ösen.30% Goýum, Iberilmezden öň balans.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Islendik arzanladyş mümkinmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.

S: Başga hyzmat barmy?

J: Ebay we Amazon ýaly onlaýn müşderiler üçin ýokary kesgitli suratlar berýäris.Has köp hyzmatlar üçin göni satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler